menu
sluiten
menu sluiten
Gebiedsontwikkeling

Jouw organisatie helpen met het oplossen van expertise- en capaciteitsvragen met daarbij oog voor een duurzame leefomgeving, dat is waar Provadi voor staat!

In de wereld van vandaag neemt de druk op onze ruimte toe. Door het spanningsveld van o.a. wonen, werken, natuur, landschap, infrastructuur en beïnvloed door milieu en diverse belangen en/of stakeholders, is gebiedsontwikkeling per definitie is een integraal proces.

Het team van Provadi houdt zich bezig met actuele vraagstukken in de brede scope van de fysieke leefomgeving.

In uiteenlopende verstedelijkings- en gebiedsopgaven opereren we als regievoerder met een duidelijk einddoel in beeld. We zijn een gevarieerd team, bestaande uit zowel ervaren professionals als ambitieuze nieuwkomers, en met ervaring vanuit zowel de publieke als private sector.

We adviseren en ondersteunen op het snijvlak van het private en publieke domein, voor o.a. (semi-) overheden, woningcorporaties, projectontwikkelaars en overige vastgoedeigenaars.

Strategisch advies

Onze advisering richt zich op RO-strategie, organisatiestrategie en ontwikkelstrategie.

  • RO-strategie: de overheid bezit een uitgebreid instrumentarium op het gebied van ruimtelijke ordening. Voor gebiedsontwikkelingen verkennen wij welk instrument het beste ingezet kan worden, waarbij wordt ingegaan op aspecten van juridische, beleidsmatige en planologische aard. Ook speelt de tijdsinvestering een belangrijke rol, evenals de (gewenste) politieke en maatschappelijke invloed. Vervolgens kan de gewenste procedure worden gecoördineerd en begeleid.
  • Organisatiestrategie: voor het slagen van een gebiedsontwikkeling is een effectieve projectorganisatie van groot belang. Wij brengen in beeld welk samenwerkingsmodel het beste past, waarbij wordt ingegaan op de rol- en risicoverdeling. Een tweetal belangrijke uitgangspunten zijn de mate van regie die gewenst is en de duurzaamheid (toekomstbestendigheid) van de organisatie.
  • Ontwikkelstrategie: we geven duidelijke kaders voor alle aspecten van het ontwikkelproces, waarbij o.a. wordt ingegaan op de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied, de programmering en/of visie, het grondbeleid en de financiën. De ontwikkelstrategie dient als belangrijke kapstok. Bijvoorbeeld in de vorm van een programma van eisen of ambitiedocument, in het vervolg van de gebiedsopgave. Ook een locatie-analyse c.q. haalbaarheidsstudie kunnen onderdeel zijn van de ontwikkelstrategie.

Interim-management

Onze ondersteuning is gericht op interim project- en programmamanagement, waarbij een onafhankelijke en neutrale regierol wordt genomen in gebieds- en verstedelijkingsopgaven. Het pallet van opgaven is gevarieerd en divers, en kent vaak een verscheidenheid aan functies en thema’s.

Regierollen zoals een kwartiermaker bij een centrumplan, een programmamanager van een stedelijke gebiedsvisie of projectmanager of -leider van grotere en kleinere woningbouwlocaties worden met enthousiasme aangegrepen.

Het team van Provadi heeft zowel ervaren professionals in dienst, als ook ambitieuze nieuwkomers. Hierdoor kan jouw organisatie op verschillende niveaus worden ondersteund. Onze collega’s hebben uiteenlopende ervaringen en achtergronden, zowel vanuit het publieke als private domein. De kennisachtergrond speelt een belangrijke rol en is voor ons leidend om opdrachtgevers te ondersteunen.

Een greep uit onze projecten
Proces- en document control nieuwbouwproject Feringa - RUG
Bekijk project
Opstellen vlekkenplan gebiedsontwikkeling Station-Oost, Den Bosch
Bekijk project
Waardebepaling en advisering bij vastgoedportefeuille - De Grote Clubactie
Bekijk project

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor interessante artikelen en de laatste ontwikkelingen. Laat je e-mailadres achter en ontvang ieder kwartaal onze nieuwsbrief.