menu
sluiten
menu sluiten
Disclaimer voor www.provadi.com

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.provadi.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Provadi. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Provadi is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Provadi.

Geen garantie op juistheid

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer:

Provadi werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Provadi geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Provadi biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Provadi is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

Provadi verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent.

Provadi kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website.

Provadi zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Provadi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.provadi.com op deze pagina.

    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor interessante artikelen en de laatste ontwikkelingen. Laat je e-mailadres achter en ontvang ieder kwartaal onze nieuwsbrief.