menu
sluiten
menu sluiten

Waarom klimaatbestendig bouwen relevanter is dan ooit

Korte, hevige buien hebben een gigantische impact op onze dorpen en steden. We zien het nu gebeuren in Zuid-Limburg, de regio kampt met zware wateroverlast. Er zijn forse overstromingen, deuren van huizen zijn ingebeukt door het water en door het centrum van Valkenburg dreven zelfs auto’s. De enorme regenbuien eisen hun tol, in fysieke schade maar ook voor gezondheid en emotioneel.

Het is ongekend voor Nederland. Maar blijft dat wel zo? Door de klimaatverandering is de verwachting dat dit soort buien steeds vaker zullen voorkomen. Wat we nu in Zuid-Limburg zien, is een bevestiging dat we hier echt rekening mee moeten houden. In de ontwikkeling van nieuwbouw(wijken), maar ook in bestaande wijken en gebouwen kunnen (of moeten) preventieve maatregelen worden genomen.

Hoe ontstaat wateroverlast?

Als tijdens een hevige regenbui de riolering de hoeveelheid water niet direct kan verwerken en het water ook niet kan worden geïnfiltreerd in de bodem, leidt dat tot wateroverlast. Bodeminfiltratie is niet mogelijk in versteende, intensief bebouwde wijken. Daarom zijn deze gebieden extra kwetsbaar voor wateroverlast.

Hoe groot het risico op wateroverlast is, heeft dus te maken met de mate van verharding versus groen. Hoe minder bestrating, hoe meer oppervlak waar regenwater de bodem in kan. Ook heeft het te maken met de mogelijkheden voor lokale wateropslag. Denk aan wadi’s, infiltratiekratten en opslag op blauw-groene daken. Want als regenwater niet direct het riool en/of de grond in hoeft, kan wateroverlast worden voorkomen.

Op het moment dat er sprake is van een gemengd rioolstelsel, een stelsel waar het vieze afvalwater samen met schoon regenwater wordt afgevoerd, is overstroming nog erger. Omdat dan werkelijk ontlasting over straat drijft… met alle gezondheidsrisico’s die daarbij horen.

Het juiste moment is.. nu!

De huidige situatie in Zuid-Limburg dwingt om verder vooruit te kijken. Waar zijn de regenwater-knelpunten bij hevige buien en wat kunnen we eraan doen om deze grote mate van overlast en schade te voorkomen? De gemeenten en waterschappen zijn hierin primair verantwoordelijk, maar ook als vastgoedeigenaar speel je een rol. Je wilt toch weten welke gebouwen risico lopen en wat je hier zelf, preventief, kunt doen? En hiernaast wil je toch dat alles dat nu nieuw wordt gebouwd hier tegen beschermd is?

Wil je de risico’s in kaart brengen? Of wil je meer weten over klimaatbestendig bouwen en welke maatregelen je kunt nemen om wateroverlast te voorkomen? Neem contact op!

    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor interessante artikelen en de laatste ontwikkelingen. Laat je e-mailadres achter en ontvang ieder kwartaal onze nieuwsbrief.