menu
sluiten
menu sluiten

Vastgoed verduurzamen: waar hebben we het over?

De term Duurzaamheid zie je ongetwijfeld vaak voorbij komen. Duurzaamheid heeft een hoge urgentie en het wordt essentieel genoemd voor de toekomst. Maar wat houdt duurzaamheid in? En waar hebben we het over als we spreken over het verduurzamen van vastgoed? Je leest het in mijn blog.

Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over respect voor mens en milieu, zorgen dat ook toekomstige generaties nog goed kunnen leven. Hiervoor moeten we de opwarming van de aarde tegengaan en de uitputting van grondstoffen en afbreuk van de natuur stoppen.

Vastgoed verduurzamen

Als we het hebben over het verduurzamen van vastgoed, gaat het vooral over de volgende onderwerpen.

 • Energietransitie
 • Circulariteit
 • Klimaatbestendig en natuurinclusief

Ik leg het graag verder uit.

Energietransitie

De energietransitie is de overstap van fossiele brandstof (olie, aardgas, steenkolen) naar volledig duurzame energiebronnen (o.a. zon, wind en aardwarmte). Ook gaat het om de zo efficiënt mogelijke inzet van energie. Want wat niet wordt gebruikt, hoeft niet opgewekt te worden. De energietransitie gaat om:

 • verminderen van de energievraag: isoleren, kierdichting, meer passief ontwikkelen
 • opwekken duurzame energie: (thermische) zonnepanelen
 • aardgasvrij verwarmen: warmtenet, WKO, all-electric
 • of als aardgasvrij nog niet haalbaar is: het efficiënt inzetten van aardgas met slimme, goed ingeregelde en mogelijk hybride installaties

Het doel in de energietransitie is CO2-neutraal in 2050. Bij het gebruik van fossiele brandstoffen komt (veel meer) CO2-uitstoot vrij dan bij duurzame energie, CO2 is een van de grootste veroorzakers van de opwarming van de aarde.

Circulariteit

Circulaire economie is een model waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd. Dan hoeven geen of in ieder geval minder nieuwe (uitputbare) grondstoffen gedolven te worden en is er geen afval meer. Dit staat in contrast met het huidige traditionele model, de lineaire economie, waarbij materialen en producten na de levensduur als afval worden behandeld.

Voor vastgoed betekent dit dat gebouwen zoveel mogelijk worden ontwikkeld met hergebruikte, duurzaam gedolven grondstoffen en er zo wordt gebouwd dat materialen en grondstoffen in de toekomst herbruikbaar zijn. De gouden regels voor circulariteit zijn:

 • Benut het beschikbare
 • Gebruik hernieuwbaar
 • Minimaliseer milieu-impact van materialen
 • Creëer voorwaarden voor een lange levensduur

Klimaatbestendig en natuurinclusief

De beste strategie om te verduurzamen is en blijft klimaatmitigatie: de opwarming van de aarde zoveel mogelijk beperken én uitputting stoppen. Hier werk je aan door in te zetten op de energietransitie en circulair. Tegelijkertijd zijn opwarming en extremer weer niet meer helemaal te voorkomen. We hebben er nu al mee te maken. Daarom moet ook gewerkt worden aan het klimaatbestendig maken van de gebouwde omgeving. Het gaat dan om het tegengaan van:

 • Hittestress: als het binnen te lang te warm is, is dat oncomfortabel en ongezond
 • Wateroverlast: piekbuien en hoog grondwater verhogen risico op waterschade en schimmel
 • Droogte: lagere grondwaterstanden kunnen leiden tot funderingsproblemen en uitdrogen van tuinen

Maatregelen om klimaatbestendig te worden moeten vooral samen in de wijk worden genomen. Er is gedeelde verantwoordelijkheid tussen waterschappen, gemeenten en vastgoedeigenaren. Maatregelen in de ruimtelijke ordening en op gebouwniveau werken het best als ze zijn afgestemd op elkaar. Waar moet je aan denken? Veel gaat om meer groen, groene tuinen met weinig bestrating, groene daken en meer. Maar ook bouwkundige zaken als overstekken en oriëntatie hebben impact.

Natuurinclusief bouwen is een vorm van bouwen waarbij wordt gezorgd dat een gebouw/gebied bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Maatregelen voor klimaatbestendigheid dragen vaak ook bij aan de natuurinclusiviteit. Daarom worden deze thema’s veel samen genoemd.

Duurzaamheid als een puzzel

De thema’s energietransitie, circulariteit en klimaatbestendig hangen met elkaar samen. Het is belangrijk om je te realiseren dat acties binnen de thema’s elkaar beïnvloeden. Bijvoorbeeld:

 • Positief: een blauw-groen dak helpt tegen hitte en wateroverlast en kan tegelijk de energievraag verlagen en productiviteit van zonnepanelen verhogen.
 • Negatief: een woning heel dik isoleren is logisch gekeken naar de energietransitie, maar mogelijk niet circulair. Dikke isolatie kan ook zorgen voor hittestress.

Effectief verduurzamen is daarom als het maken van een puzzel. De verschillende maatregelen die je treft moeten op elkaar aansluiten en in balans zijn met elkaar. Bij verduurzamen van vastgoed moet dus verder worden gekeken dan één thema.

Werk aan de toekomst

Duurzaam vastgoed is klaar voor de toekomst, zorgt voor een positief imago en levert een gezonde woon- of werkomgeving. Verduurzamen kan financieel aantrekkelijk zijn door de lagere energierekening, lagere onderhoudskosten en het voorkomen van schade. Verduurzamen kan ook aantrekkelijk zijn vanwege de sociale en ecologische waarde.

Wie wil nu niet werken aan de toekomst?

Duurzaamheidsadvies op maat

Wil je aan de slag met duurzaamheid, maar weet je niet hoe? Ik denk graag mee over het verduurzamen van je vastgoed, zowel in de ontwikkeling van nieuwbouw als in bestaande bouw. Ik kan ondersteunen bij strategievorming tot de toepassing van duurzaamheid op projectniveau. Liever eerst even sparren? Bel gerust!

 

Neem contact op

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor interessante artikelen en de laatste ontwikkelingen. Laat je e-mailadres achter en ontvang ieder kwartaal onze nieuwsbrief.