menu
sluiten
menu sluiten

Gebiedsontwikkeling – Robert Jan in zijn rol als Kwartiermaker

Robert Jan Brunnekreeft werkt bij Provadi en ondersteunt als Kwartiermaker de gemeente Veldhoven bij hun complexe gebiedsontwikkelingsopgave voor het Citycentrum. De gemeente Veldhoven staat aan de vooravond van een transformatieproces om te komen tot een toekomstbestendig Citycentrum als kloppend hart van Veldhoven.

In goede banen leiden van het proces 
De gemeenteraad van Veldhoven heeft op 9 februari 2022 een afwegingskader vastgesteld voor ontwikkelingen die bijdragen aan een toekomstbestendig Citycentrum. De volgende stap in dit proces is om vanuit de vastgestelde kaders te komen tot een ontwikkelstrategie die vervolgens leidt tot een Masterplan voor het Citycentrum. Robert Jan is als kwartiermaker verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het proces om te komen tot deze ontwikkelstrategie c.q. Masterplan. Het Masterplan vormt straks het (toetsings)kader waar de te onderscheiden deelprojecten of deelthema’s aan kunnen worden opgehangen. Daarbij moet gedacht worden aan het verbeteren van de retailstructuur, het toevoegen van 500 – 1.000 woningen, het versterken van de culturele functies, vergroening, duurzaamheid, bereikbaarheid, etc.

Warm contact met alle partijen 
Verschillende programma’s, ontwikkelingen en functies moeten dan ook in het Masterplan een plek krijgen. Het bij elkaar brengen en bij elkaar houden van functies maar ook stakeholders hoort bij mijn rol als kwartiermaker. Dit vindt plaats in een complexe en dynamische omgeving waar aandacht moet zijn voor de verschillende belangen van de stakeholders, inclusief die van de gemeente Veldhoven. Dat kan alleen door warm contact te onderhouden met de vele bestaande partijen en stakeholders in het centrum. Deze en andere partijen worden onder andere door een gedegen participatietraject nauw betrokken.

Van structuurbepalende partijen wordt commitment gevraagd om te komen tot het genereren van kansen en geldstromen. Daarbij onderzoek ik de mogelijkheden voor publiek-private samenwerkingen en onderhandel ik over de voorwaarden om tot de bij de desbetreffende fase behorende overeenkomsten te komen. Zodra het fundament is gelegd kunnen op basis van het Masterplan en te sluiten of gesloten overeenkomsten deelprojecten en deelthema’s worden uitgewerkt tot concrete plannen.

Werken met focus, maar zonder oogkleppen 
Robert Jan heeft ruime ervaring met complexe gebiedsontwikkelingsopgaven vanuit zowel het publieke als het private perspectief. Dat geldt ook voor de herontwikkeling en transformatie van binnenstedelijke opgaven, zoals centrumplannen. “Ik zorg met een open houding dat ik goed geïnformeerd ben over de laatste ontwikkelingen, over kansen en risico’s, geef richting aan het proces en neem initiatief. In de rol van kwartiermaker moet je kunnen regisseren en overtuigen binnen en buiten het gemeentehuis, maar zeer zeker ook partijen op diverse niveaus kunnen binden. Werken met focus, maar zonder oogkleppen”, vertelt Robert Jan.

Complexe opgaven zijn uitdagend 
Robert Jan vervolgt: “Ik werk graag aan complexe opgaven waar het niet vanzelf gaat. Op het moment dat er weerstand komt of er anderszins hobbels in het proces ontstaan is het voor mij de uitdaging dit op een goede en vooral uitlegbare manier op te lossen. Daarbij houd ik altijd voor ogen voor wie we het doen. Mijn dagen zien er ook daardoor nooit hetzelfde uit.”

Wil jij net als Robert Jan werken bij Provadi aan complexe gebiedsontwikkelingsopgaven voor onze opdrachtgevers? Neem dan contact met ons op.

    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor interessante artikelen en de laatste ontwikkelingen. Laat je e-mailadres achter en ontvang ieder kwartaal onze nieuwsbrief.