menu
sluiten
menu sluiten

De volgende diensten bieden we aan

 • Projectontwikkeling
 • Gebiedsontwikkeling
 • Projectmanagement
 • Projectleiding/Directievoering
 • Beheer & Onderhoud
 • Interim Management

De diensten die wij aanbieden staan niet op zichzelf. Binnen Provadi besteden wij namelijk veel aandacht aan multidisciplinaire zelfontplooiing en kennisdeling. Dit betekent dat de verschillende disciplines veelvuldig samenwerken waardoor er sprake is van een integrale aanpak en visie. Zo spart onze ontwikkelaar bijvoorbeeld al in een vroeg stadium met onze projectmanager, om aan de voorkant al rekening te houden met aspecten die van belang zijn in de uitvoering. Evenzo kijkt onze adviseur beheer en onderhoud al tijdens de uitwerking mee met de projectmanager, zodat er wederom tijdig rekening kan worden gehouden met oplossingen die van belang zijn voor het latere beheer en onderhoud. Deze integrale manier van werken is efficiënt, effectief en beperkt miscommunicatie en fouten. Dat alles resulteert in tevreden opdrachtgevers en dat is waar we het samen voor doen.

Projectontwikkeling

Wij ontzorgen vanaf de initiatieffase van een project tot en met de oplevering. Indien gewenst acquireren wij en adviseren wij over de commerciële haalbaarheid van een project. We verrichten gedegen marktonderzoek als basis voor de te maken haalbaarheidsanalyse. Indien er een ’go’ is voor een project, begeleiden wij, als gedelegeerd opdrachtgever, het gehele traject. Afhankelijk van het soort project en de wensen van onze opdrachtgever kan de ‘go’ ook het moment zijn om het project over te dragen aan één van onze technische projectmanagers.

Gebiedsontwikkeling

Bij Provadi beheersen wij de kunst van het verbinden van functies, disciplines, partijen, belangen en geldstromen, met het oog op de (her)ontwikkeling van een gebied.

Gebiedsontwikkeling is bij uitstek een integraal proces, waarbij niet naar één enkel omgevingsaspect wordt gekeken, maar aspecten in samenhang tegen elkaar afgewogen worden. Het uiteindelijke resultaat moet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. In onze aanpak staat draagvlak creëren centraal, zodat we samen tot het beste resultaat komen. Dat doen wij met professionals die alles weten van het aansturen, coördineren en ondersteunen van projecten gericht op ruimtelijke ontwikkeling.

Projectmanagement

Hoewel onze opdrachtgevers uiteraard volledig in charge zijn en blijven, ontzorgen wij hun volledig vanaf de ontwerpfase tot en met de bestekfase. Wij behartigen de belangen van onze opdrachtgevers op het gebied van geld, kwaliteit en tijd. Wij maken o.a. ruimtelijke onderbouwingen, technische omschrijvingen, begrotingen. Daarnaast begeleiden we de aanbestedingen (indien van toepassing) en de prijsvorming. Wij kijken vooruit. Vanuit onze brede ervaring en expertise, maar ook door de intensieve samenwerking met collega’s binnen Provadi, wordt er in een vroeg stadium van de ontwikkeling bijvoorbeeld al rekening gehouden met (lange termijn) onderhoudsaspecten.

Projectleiding/Directievoering

Vanaf de voorbereiding voor de realisatie van een project komen wij in actie. Als gedelegeerd opdrachtgever begeleiden wij het gehele bouwproces, bewaken we de kwaliteit, houden we toezicht op meer- en minderwerken en zorgen we dat alles volgens planning en binnen budget wordt gerealiseerd.

Beheer & Onderhoud

Op het gebied van Beheer en Onderhoud verrichten wij de volgende werkzaamheden:

 • Opname en nulmeting – door middel van een technische opname leggen wij de staat van het pand en eventueel achterstallig onderhoud van een gebouw vast en verzamelen we alle data voor het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
 • Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) – wij maken een planning incl. bijbehorende meerjarenbegroting voor het onderhoud. Dit dient als basis voor het opzetten van financiële reserveringen. Ook verrichten wij NEN 2767 conditiemetingen.
 • Planmatig onderhoud – wij doen de voorbereiding, organisatie en begeleiding van de groot onderhoudswerkzaamheden inclusief nazorg.
 • Energiebesparing – indien gewenst geven wij advies over te behalen besparingen op het gebied van energieverbruik.
 • Veiligheid & gezondheid – onze kennis qua regelgeving is up-to-date en wij dragen er zorg voor dat er ten alle tijden sprake is van een veilige en gezonde woon-/werkomgeving.
 • Contractbeheer – d.m.v. professionele software behouden en geven wij inzicht in lopende contracten, keuringen, e.d. en wordt er continu getoetst op prijs en kwaliteit.
 • 24/7 storingen – indien gewenst organiseren en coördineren wij een 24/7 meldsysteem voor storingen en calamiteiten. De afhandeling hiervan wordt door ons gevolgd en gecontroleerd.

Interim Management

Regelmatig krijgen wij de vraag van opdrachtgevers of Provadi op basis van ad interim een oplossing kan aanreiken. Tijdens een verdere inventarisatie van dit verzoek stuiten wij vaak op een team of organisatie die onderbezet is of het ontbreken van specifieke expertise die juist wenselijk is om de organisatie tijdelijk mee te versterken. In zo’n situatie denkt Provadi graag met je mee.

Provadi heeft een team en een netwerk van ervaren en deskundige bouw- en vastgoedprofessionals zoals projectontwikkelaars, projectleiders, een directievoerder, werkvoorbereiders of uitvoerders. Wij kunnen deze collega’s op interim basis inzetten op projecten in Zuid-Nederland zowel voor een project van enkele weken, maar ook een langlopende inzet is bespreekbaar. Wij zijn je graag van dienst om de continuïteit in projecten of de organisatie een hand te bieden.

Contact

Wil je meer weten over onze diensten en wat we voor jou kunnen betekenen? Heb je een andere vraag of wil je graag kennis maken?

Neem contact met ons op via de contactpagina.

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor interessante artikelen en de laatste ontwikkelingen. Laat je e-mailadres achter en ontvang binnenkort onze allereerste nieuwsbrief.