Provadi Algemeen

Visie en missie

Betrouwbaarheid en veiligheid

Elke vorm van samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Zowel opdrachtgevers als werknemers moeten in alle opzichten kunnen vertrouwen op de deskundigheid en professionaliteit van Provadi. Om deze deskundigheid en professionaliteit te waarborgen biedt Provadi B.V. garanties in de vorm van:

NEN 4400-1 norm: Dit zijn gestandaardiseerde eisen waaraan uitleners en (onder) aannemers moeten voldoen. Doel is het risico voor opdrachtgevers op boetes en verhaal halen van belastingdienst en/of UWV te beperken.

Lidmaatschap NBBU: Provadi B.V. is aangesloten bij de brancheorganisatie NBBU. Met 600 leden is dit de op een na grootste vertegenwoordiger van uitzendbureaus in de branche. Doel van de NBBU is het actief handhaven en bewaken van de uitzend CAO en tegengaan van malafide bureaus binnen de arbeidsbemiddelingsbranche. Een exemplaar van de NBBU CAO is via onze website te downloaden.

 

Partnership

Provadi B.V. handelt vanuit de overtuiging dat: “Uw belang is ons belang”. Dit impliceert een zekere mate van wederzijdse afhankelijkheid en creëren van win/win situaties.

Provadi benadert opdrachtgevers vanuit een klantbehoefte en zoekt naar verdieping van de relatie. Dit partnership komt tot uiting door lange termijn relaties. Zo denkt Provadi mee met haar opdrachtgevers en adviseert vanuit haar expertise t.a.v. personele vraagstukken. Heldere communicatie, duidelijke afspraken en weten wat je aan elkaar hebt. Op alle overeenkomsten van Provadi B.V. zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van de NBBU van toepassing. Eventuele aanvullingen of afwijkingen hierop worden altijd schriftelijk bevestigd.

 

Product- en branchekennis

Om deskundig en professioneel te kunnen handelen is kennis onontbeerlijk. Uit onderzoek is gebleken dat voor opdrachtgevers branchekennis als belangrijkste factor wordt beschouwd bij de keuze van hun zakenpartners. Provadi B.V. speelt hierop in door intercedenten/bemiddelaars te rekruteren met kennis van des betreffende branche en ze hierop in te zetten.

Daarnaast stimuleert Provadi haar medewerkers actief in hun ontwikkeling door middel van een opleidingsplan. In dit opleidingsplan wordt uitgebreid aandacht besteed aan uitzend- en productkennis en aan wet- en regelgeving op het gebied van sociaal- en arbeidsrecht.

De intercedenten zijn gemotiveerd en daardoor creëert Provadi B.V. een laag verloop en grote betrokkenheid onder haar werknemers. Hierdoor blijft de opgebouwde kennis binnen de organisatie behouden.

 

Ethisch en sociaal verantwoord ondernemen

Provadi B.V. is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van haar werknemers en opdrachtgevers. Dit vindt men terug in een onderbouwde prijsstelling en een eerlijke salariëring, wat aan beide kanten leidt tot duurzame relaties.

Stichting normering arbeid
Erkend leerbedrijf
NBBU lid